Albisteak

 

Udalbatza Osoak, 2019ko abenduaren 30ean eginiko bilkuran, erabaki zuen Plan Orokorraren osaketa-lanak eta ingurumen-ikerketa estrategikoa jasotzen dituen aurrerapena jendaurrean jartzea, HIRU HILABETEKO epean, iragarki hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta El Correo egunkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edozein pertsonak iradokizunak edo bestelako aukerak aurkeztu ahal izateko.

Aurrerapen-dokumentua udal-egoitzetan aztertu ahalko da, bulegoko ordutegian. Halaber, eskuragarri egongo da Udalaren egoitza elektronikoan.

Iragarkia (PDF 37,6KB)