Datuak oro har eta sare sozialetatik eta zerbitzu baliokideetatik eramateko eskubidea

Nortasuna egiaztatzea

Lehenik eta behin, segurtasun-arduradunak egiaztatu egingo du eskatzailearen identitatea. Horretarako, eskatzaileak indarreko NANaren edo pasaportearen kopia aurkeztu behar izan du aurretiaz.

Baldin eta eskaera ordezkari batek egiten badu, interesdunaren baimena beharko du eskaera egin ahal izateko, baita interesdunaren eta eskatzailearen indarreko NANen edo pasaportearen kopia ere.

Baldin eta eskatzailearen identifikazioa bermatu ezin bada, mezu elektroniko edo posta ziurtatu bidez erantzungo zaio FO.LOPDGDD.04-06.Modelo de denegación de derecho de portabilidad de los datos y portabilidad en redes sociales y servicios equivalentes izeneko dokumentuan aurreikusitakoari jarraikiz.

Eskaera aztertzea

Segurtasun-arduradunak baliozkotu egin beharko du datuak eramateko eskubidea eskatzaileak eskatutako tratamenduei aplikagarria zaien.

Horretarako, honako baldintza hauek bete behar ditu tratamenduak:

  • Tratamendua interesdunaren baimenean oinarrituta dago edo nahitaezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.
  • Datuak interesdunari buruzkoak izan behar dira, eta interesdunak berak eman behar izan ditu.
  • Tratamendua bitarteko automatizatuen bitartez egiten da.

Baldin eta eskatzailearen identifikazioa bermatu ezin bada, mezu elektroniko edo posta ziurtatu bidez erantzungo zaio FO.LOPDGDD.04-06.Modelo de denegación de derecho de portabilidad de los datos y portabilidad en redes sociales y servicios equivalentes izeneko dokumentuan aurreikusitakoari jarraikiz.

Erregistroak identifikatzea

Egindako eskaeraren arabera, segurtasun-arduradunak eragindako eremuei eskatuko die interesdunari buruz duten informazio oro.

Informazio guztia jaso eta gero, segurtasun-arduradunak berrikusi egingo du, eta ezabatu egingo du ematea bidezkoa ez den datu oro, honako irizpide hauen arabera:

  • Datu pertsonalak interesdunak berak emandako datutzat jo daitezke honako kasuetan:
  • Interesdunak kontzienteki eta aktiboki «eman» dituenean.
  • Erabiltzaileen jardueretatik sortu eta biltzen direnean (esaterako, zerbitzu baten erabilerari buruzko datuak).
  • Irizpide horiek betetzen dituzten datuak ezabatuko dira, adibidez, emandako datuen analisien bitartez sortutako profilak. Datu horiek arduradunak sortu dituela ulertzen da, eta ez dituela eragindako pertsonak eman.
  • Ezabatu egingo dira beste pertsona batzuei buruzko datuak, salbu eta oinarri juridiko egokia badago datu horiek ez ezabatzeko.

Halaber, identifikatu egingo da eskatutako informazio hori bitarteko elektronikoen bidez eskura dezakeen interesdunak, besteak beste, egoitza elektronikoen eta web-aplikazioen bitartez.

Informazio hori bateratu egingo da erabilera komun eta euskarri irekiko dokumentu elektroniko batean (adibidez: XML, CSV edo JSON). Gainera, ahalik eta pikortatze-mailarik onena lortzeko metadatu baliagarriak ere txertatuko dira.

Informazioa igortzea edo entregatzea

Segurtasun-arduradunak eragindako pertsonari edo, hala adierazi badu eskaeran, dagokion erakundeari helaraziko dio prestatutako fitxategi hori, edo fitxategia deskargatzeko jarraibideak, aukera hori aplikagarria denean.

Edozein kasutan, jakinarazpena mezu elektroniko bidez egingo da, hartu izanaren agiriarekin.

Datuak oro har eta sare sozialetatik eta zerbitzu baliokideetatik eramateko eskubidearen modalitateak

Zerbitzu horiek ematen dituztenek zuzenean helarazi ahal izango dizkiete erabiltzaileek izendatutako beste zerbitzu-emaile batzuei eduki horiek, betiere teknikoki posible denean. Hala ez bada, erabiltzaileari erantzungo zaio FO.LOPDGDD.04-06.Modelo de denegación de derecho de portabilidad de los datos y portabilidad en redes sociales y servicios equivalentes izeneko dokumentuan jasotako ereduaren bitartez.

FO.LOPDGDD.04-06.Modelo de denegación de derecho de portabilidad de los datos y portabilidad en redes sociales y servicios equivalente (PDF 188KB)