Antolaketa

 

Zeregin hauek ditu, besteak beste:

 • Udalerriaren hiri-garapena antolatzea eta hirigintzari dagokionez indarrean dauden xedapenak betetzen direla zaintzea.
 • Zoladuren mantentze-, kontserbazio- eta garbiketa-lana egitea udalerriko espaloi, plaza, oinezkoentzako gune, haurrentzako parke, bide, hiri-altzari eta berdeguneetan.
 • Gaikako bilketa, tratamendu egokia, birziklapena eta berrerabilera ahalbidetzea.
 • Ura kontsumitu ahal izateko baldintza egokietan hornitzen dela bermatzea, eta hondakin-urak eta euri-urak hustea.
 • Hilerriaren mantentze- eta kontserbazio-lanak eta izapideak egitea.

Zerbitzuak:

 • Hirigintza.
 • Espazio publikoaren mantentze- eta kontserbazio-lanak.
 • Parkeak, zelaiak, berdeguneak.
 • Argiteria publikoa.
 • Edateko uraren hornikuntza eta saneamendu-sistema.
 • Hilerria.

ARDURADUN POLITIKOA:  Mariñe Urrutikoetxea.
HARREMANETARAKO:  udala@guenes.net

 • Zabaltzen
 • Faktura elektronikoa
 • Enkarterri
 • Enkartur
 • BFA DFB
 • Garbiker
 • Bizkaia.eu