Antolaketa

 

Zereginak:

 • Titulartasun publikoko zerbitzuen, ekipamenduen, azpiegituren eta instalazioen erabilera antolatzea eta kudeatzea.
 • Etxebizitzak planifikatzea, programatzea eta kudeatzea.
 • Hirigintzaren-arloko antolamenduaz, kudeaketaz, exekuzioaz eta diziplinaz arduratzea.
  Hilerriak eta hileta-zerbitzuak antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea, eta kontrol sanitarioa egitea.
 • Establezimendu publikoak eta aisialdiko jarduerak antolatzea eta kudeatzea.
 • Barne-merkataritza antolatzea eta kudeatzea. Zehazki, merkatuei, hornidura-azokei, bestelako azokei, lonjei, hiltegiei eta saltoki ibiltariei dagokien antolamendua eta kudeaketa egitea, eta txikizkako merkataritza-erabilera eta merkataritza-ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea, aintzat hartuz, batetik, hirigintza-antolamendurako eta lurzorua modu arrazionalean erabiltzeko irizpideak, eta, bestetik, espazio publikoetan ibilgailuak eta beste artikulu batzuk salerostearekin lotura duen antolamendua, ikuskapena eta zehapena.  
 • Zabaltzen
 • Faktura elektronikoa
 • Enkarterri
 • Enkartur
 • BFA DFB
 • Garbiker
 • Bizkaia.eu